Zgoda na przetwarzenie danych

Przyjmuję do wiadomości, że:

  • przysługuje mi prawo dostępu, sprostowania, poprawienia, aktualizacji, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych i cofnięcia w każdym momencie zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, ktore zostało dokonane przed jej cofnięciem,
  • przysługuje mi prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do oragnu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  • dane zostaną usunięte przez Administratora najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od daty, w której staną się one zbędne do celów, w jakich zostały zgromadzone, bądź niezwłocznie po otrzymaniu żądania,
  • podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit „a”, „b” i „f” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO), przy czym prawnie usprawiedliwiony interes Administratora w przetwarzaniu danych polega na umożliwieniu Administratorowi podejmowaniu działań w ramach marketingu bezpośredniego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia nawiązanie ze mną kontaktu,
  • Administratorem moich danych osobowych jest Jacek Kwiatkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „UNIMED” JACEK KWIATKOWSKI z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wojciecha Kilara 11, 91 – 335 Łódź, NIP: 7261022530, tel 42 651 59 56, adres e-mail: biuro@unimed.net.pl

 

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałem/am w formularzu w celu nawiązania ze mną kontaktu telefonicznego lub mailowego, odpowiedzi na zadane pytania, przedstawienia oferty i prezentacji usług przez Administratora, osoby działające z upoważnienia Administratora lub przez podmioty przetwarzające na podstawie umowy zawartej z Administratorem.