Kontakt

DANE FIRMY:

UNIMED  –  Jacek Kwiatkowski
ul. Wojciecha Kilara 11
91-335 Łódź

KONTAKT:

tel. +48 42 651-59-56
tel./fax +48 42 651-38-57
tel. kom. 664-006-835
e-mail: biuro@unimed.net.pl

GODZINY PRACY:

pon-pt. 8:00 – 16:00

UWAGA!

Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej.

NAPISZ DO NAS

  Imię, nazwisko (wymagane)

  Firma (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  przysługuje mi prawo dostępu, sprostowania, poprawienia, aktualizacji, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych i cofnięcia w każdym momencie zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed jej cofnięciem, przysługuje mi prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa), dane zostaną usunięte przez Administratora najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od daty, w której staną się one zbędne do celów, w jakich zostały zgromadzone, bądź niezwłocznie po otrzymaniu żądania, podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit „a”, „b” i „f” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO), przy czym prawnie usprawiedliwiony interes Administratora w przetwarzaniu danych polega na umożliwieniu Administratorowi podejmowaniu działań w ramach marketingu bezpośredniego, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia nawiązanie ze mną kontaktu, Administratorem moich danych osobowych jest Jacek Kwiatkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "UNIMED" JACEK KWIATKOWSKI z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wojciecha Kilara 11, 91 – 335 Łódź, NIP: 7261022530, tel 42 651 59 56, adres e-mail: biuro@unimed.net.pl Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałem/am w formularzu w celu nawiązania ze mną kontaktu telefonicznego lub mailowego, odpowiedzi na zadane pytania, przedstawienia oferty i prezentacji usług przez Administratora, osoby działające z upoważnienia Administratora lub przez podmioty przetwarzające na podstawie umowy zawartej z Administratorem.